Over deze site

Welkom bij klimaatwaarheid.

Klimaatwaarheid combineert een natuurkundige (meteorologische) en een spirituele blik op klimaatsverandering. Er zullen blogs opkomen met harde cijfers, maar ook blogs waar meer vanuit de spiritualiteit wordt geredeneerd.

Klimaatwaarheid gaat over weer en klimaat en over de dingen die daar grote invloed op hebben.

Klimaatwaarheid gaat niet over andere milieu gerelateerde zaken zoals uitsterven van diersoorten, vervuiling, visquotas, melkquota, mestquota, dierenrechten of al het andere wat geen invloed op het weer heeft.